Τελευταία προηγούμενη Εκδηλώσεις

Επιλογή ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων

Ομιλητής: Γιώργος Σάββας, Φίλιππος Γεωργιάδης, Υγειονομικοί Λειτουργοί, Υγειονομικές Υπηρεσίες, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας