Ενημέρωση

Το Consumer Law Ready είναι ένα ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο απευθύνεται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), βοηθώντας τις να ενημερωθούν και εφαρμόσουν ορθά τις νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Το πρόγραμμα κατάρτισης βοηθά τις ΜΜΕ να κατανοήσουν σημαντικές πτυχές της νομοθεσίας για τους καταναλωτές, γεγονός που με τη σειρά τους τις βοηθά να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των πελατών τους και να αυξήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις επιχειρήσεις τους. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να αποφύγουν πιθανές δαπανηρές δικαστικές διαμάχες και να περιορίσουν σε σημαντικό βαθμό τα παράπονα των πελατών τους.

Η κατάρτιση, που αναπτύχθηκε από εμπειρογνώμονες, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως οι απαιτήσεις προσυμβατικής πληροφόρησης, το δικαίωμα υπαναχώρησης, τα γενικά δικαιώματα των καταναλωτών, τις εγγυήσεις προϊόντων, τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, τις καταχρηστικές ρήτρες σε καταναλωτικά έγγραφα και τους τρόπους εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών (ADR/ODR).

Το εκπαιδευτικό υλικό και οι εκπαιδευτικές συνεδρίες είναι προσαρμοσμένα σε κάθε χώρα της ΕΕ και διατίθενται στη μητρική γλώσσα της εν λόγω χώρας, ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε πλήρως τη νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.consumerlawready.eu , ή επικοινωνήστε στέλνοντας email στα info@consumerlawready.eu και [email protected] .

Συνεργάτες

Αποτελέσματα

Copyright 2016 © CCA, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc