Αποτελέσματα αυτοαξιολόγησης του καταναλωτή αναφορικά με χρηματοπιστωτικά και ασφαλιστικά προϊόντα

Βαθμοί Επιτυχίας Επίπεδο
1-30 Χρειάζεσαι μελέτη. Οι γνώσεις σου αναφορικά με το θέμα του ερωτηματολογίου θα σε βοηθήσουν να βελτιώσεις τη συνεργασία σου με την τράπεζα και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Προσπάθησε να μην εξαρτάσαι από άλλους για θέματα καθημερινής επαφής με τις τράπεζες ή τις ασφαλιστικές.
31-60 Μπορείς να βελτιωθείς ακόμη περισσότερο. Η  μη ολοκληρωμένη γνώση των θεμάτων για τα οποία μπορεί να συναλλάσσεσαι καθημερινά με την τράπεζα ή την ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα παρερμηνείας ή άλλα, τα οποία  μπορεί να σου επιφέρουν κόστος.
61-85 έχεις μικρές ελλείψεις η οποίες μπορεί να δυσκολέψουν τη θέση σου σε μερικές περιπτώσεις. Προσπάθησε να βελτιώσεις τις γνώσεις σου για να μπορείς να χειρίζεσαι τα θέματα που προκύπτουν στην επαφή σου με τις τράπεζες ή τις ασφαλιστικές εταιρείες με περισσότερη σιγουριά.
86-100 Γνωρίζεις το αντικείμενο, μην ξεχνάς όμως ότι σε κάθε περίπτωση που θα έχεις αμφιβολίες μπορείς να συμβουλευτείς κάποιον ειδικό.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Οδηγό για Προϊόντα Λιανικής Τραπεζικής και Ασφαλιστικών Εταιρειών που έχει ετοιμάσει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών.