Θέμα: Δωρεάν διαδικτυακή εκπαίδευση για το νομικό πλαίσιο που διέπει τα δικαιώματα του καταναλωτή. Εφαρμογή νέων νομοθεσιών και πως αυτές επηρεάζουν την επιχείρηση σας

Για περισσότερεσ πληροφορίες πατήστε εδώ.