Έντυπο Εγγραφής / Ανανέωσης Μέλους

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

Παρακαλούμε όπως το έντυπο εκτυπωθεί και σταλεί ταχυδρομικώς ή προσκομισθεί προσωπικά στα Γραφεία του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.

Ηλεκτρονική Εγγραφή / Ανανέωση