Παρουσίαση ευρωπαϊκού προγράμματος STEP στο Πολιτιστικό Κέντρο Καλλέπειας – 19 Ιουνίου 2021

Η Σχολή Καταναλωτών του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών σε συνεργασία με την Κοινότητα Καλλέπειας, διοργάνωσε το Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 19:00 – 20:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Καλλέπειας, διάλεξη με θέμα «Ενεργειακή φτώχεια – Ευρωπαϊκό πρόγραμμα STEP» με βασικό ομιλητή τον Δρ. Σταμάτη Ρωσσίδη, Συντονιστή του Ευρωπαϊκού προγράμματος STEP. Την ομιλία χαιρέτησε ο Κοινοτάρχης Καλλέπειας κος Νίκος Σαββίδης και η κ. Μάρω Ρωσσίδου, Πρόεδρος της Σχολής Καταναλωτών.

Παρουσίαση ευρωπαϊκού προγράμματος STEP στο Κωνσταντινελένειον Κέντρο Ενηλίκων – 5 Οκτωβρίου 2020

Η Σχολή Καταναλωτών του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών σε συνεργασία με το Δήμο Αθηαίνου και τη Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηαίνου, διοργάνωσε την Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18:30 – 20:00 στο Κωνσταντινελένειον Κέντρο Ενηλίκων, διάλεξη με θέμα «Ενεργειακή φτώχεια – Ευρωπαϊκό πρόγραμμα STEP» με βασικό ομιλητή τον Δρ. Σταμάτη Ρωσσίδη, Συντονιστή του Ευρωπαϊκού προγράμματος STEP. Την ομιλία χαιρέτησε η κ. Μάρω Ρωσσίδου, Πρόεδρος της Σχολής Καταναλωτών.

Παρουσίαση ευρωπαϊκού προγράμματος STEP στην Εστία Ενηλίκων στην Αγία Φύλα (Λεμεσό) – 28 Σεπτεμβρίου 2020

Η Σχολή Καταναλωτών του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών σε συνεργασία με το Συμβούλιο Εθελοντισμού Λεμεσού και τον Σύνδεσμο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια, διοργάνωσε την Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 – 12:00 π.μ. στην Εστία Ενηλίκων Αγίας Φύλας, διάλεξη με θέμα «Ενεργειακή φτώχεια – Ευρωπαϊκό πρόγραμμα STEP» με βασικό ομιλητή τον Δρ. Σταμάτη Ρωσσίδη, Συντονιστή του Ευρωπαϊκού προγράμματος STEP. Την ομιλία χαιρέτησε η κ. Μάρω Ρωσσίδου, Πρόεδρος της Σχολής Καταναλωτών.