Παρουσίαση ευρωπαϊκού προγράμματος STEP στην Εστία Ενηλίκων στην Αγία Φύλα (Λεμεσό) – 28 Σεπτεμβρίου 2020

Η Σχολή Καταναλωτών του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών σε συνεργασία με το Συμβούλιο Εθελοντισμού Λεμεσού και τον Σύνδεσμο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια, διοργάνωσε την Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 – 12:00 π.μ. στην Εστία Ενηλίκων Αγίας Φύλας, διάλεξη με θέμα «Ενεργειακή φτώχεια – Ευρωπαϊκό πρόγραμμα STEP» με βασικό ομιλητή τον Δρ. Σταμάτη Ρωσσίδη, Συντονιστή του Ευρωπαϊκού προγράμματος STEP. Την ομιλία χαιρέτησε η κ. Μάρω Ρωσσίδου, Πρόεδρος της Σχολής Καταναλωτών.