Παρουσίαση ευρωπαϊκού προγράμματος STEP στο Κωνσταντινελένειον Κέντρο Ενηλίκων – 5 Οκτωβρίου 2020

Η Σχολή Καταναλωτών του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών σε συνεργασία με το Δήμο Αθηαίνου και τη Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηαίνου, διοργάνωσε την Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18:30 – 20:00 στο Κωνσταντινελένειον Κέντρο Ενηλίκων, διάλεξη με θέμα «Ενεργειακή φτώχεια – Ευρωπαϊκό πρόγραμμα STEP» με βασικό ομιλητή τον Δρ. Σταμάτη Ρωσσίδη, Συντονιστή του Ευρωπαϊκού προγράμματος STEP. Την ομιλία χαιρέτησε η κ. Μάρω Ρωσσίδου, Πρόεδρος της Σχολής Καταναλωτών.