Παρουσίαση ευρωπαϊκού προγράμματος STEP στο ΣΠΑΒΟ (Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια) – 16 Δεκεμβρίου 2019

Η Σχολή Καταναλωτών του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών σε συνεργασία με το ΣΠΑΒΟ, διοργάνωσε την Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019, στην αίθουσα του Συνδέσμου δια την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια , και ώρα 11:00-12:30 π.μ., διάλεξη με θέμα «Ενεργειακή φτώχεια. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα STEP» με κύριους ομιλητές τους Δρ. Σταμάτης Ρωσσίδης, Συντονιστής του Ευρωπαϊκού προγράμματος STEP  και κα. Βιργινία Χρίστου, Νομικός και μέλος της ομάδας του προγράμματος STEP. Την ομιλία αυτή χαιρέτησε η κ. Μάρω Ρωσσίδου, Πρόεδρος της Σχολής Καταναλωτών.